Organizatorzy

Głównym Organizatorem IV Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2020 są Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współorganizatorami* GIS Challenge 2020 są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw.

*Lista Współorganizatorów jest cały czas otwarta. Sukcesywnie dołączają do nas kolejni partnerzy.