Kontakt

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

tel.  +48 81 537 68 26

e-mail: gischallenge@gmail.com

Szukaj nas również na Facebook