Komitet Naukowy

Przewodnicząca
Dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
Dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
Sekretarz Generalny Association of Geographic Information Laboratories in Europe
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr inż. Kazimierz Bujakowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Leszek Gawrysiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
Politechnika Warszawska
Prof. Dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Dr inż. Izabela Karsznia
Uniwersytet Warszawski, GUGiK
Dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. AM
Akademia Morska w Szczecinie
Dr Jolanta Korycka-Skorupa
Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zenon Kozieł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW
Politechnika Warszawska
Dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr inż. Przemysław Tymków
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Jacek Urbański, prof. UG
Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu