Komisja Sędziowska

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

dr Łukasz Chabudziński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie