Patronaty i sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński 

Główny Geodeta Kraju, prezes GUGiK, dr hab. inż. Waldemar Izdebski

Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK

Prezes Stowarzyszenie Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW,

Polska Akademia Umiejętności z prezesem prof. dr hab. Janem Ostrowskim

SPONSORZY

     

PATRONI MEDIALNI