Patronaty i sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

Główny Geodeta Kraju, prezes GUGiK, dr hab. inż. Waldemar Izdebski

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński 

Polska Akademia Umiejętności z prezesem prof. dr hab. Janem Ostrowskim

Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK

Prezes Stowarzyszenie Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW,

PARTNERZY

SPONSORZY

WSPIERAJĄ NAS

PATRONI MEDIALNI