Organizatorzy

Głównym Organizatorem III Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge 2018 jest Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Współorganizatorami* GIS Challenge 2019 są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

*Lista Współorganizatorów jest cały czas otwarta. Sukcesywnie dołączają kolejni partnerzy.