Kontakt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel.  +48 12 617 22 69

e-mail: gischallenge@gmail.com

Szukaj nas również na Facebook i Instagram!