Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
dr inż. Stanisław Szombara

Sekretarz

dr inż. Izabela Basista

Członkowie

dr hab. inż. Małgorzata Buśko

dr inż. Ewa Dębińska

dr inż. Ewa Głowienka-Mikrut

dr inż. Paulina Lewińska

dr inż. Anna Przewięźlikowska

dr inż. Kamil Maciuk

inż. Katarzyna Ryll

dr Łukasz Chabudziński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie