Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
dr inż. Stanisław Szombara

Sekretarz

dr inż. Izabela Basista

Członkowie

dr hab. inż. Małgorzata Buśko

dr inż. Ewa Dębińska

dr inż. Ewa Głowienka

dr inż. Paulina Lewińska

dr inż. Anna Przewięźlikowska

dr inż. Kamil Maciuk

inż. Katarzyna Ryll

dr Łukasz Chabudziński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie