Komitet Naukowy

Przewodnicząca
Dr hab. Beata Konopska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie