Komitet Honorowy

Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Dziekan WGGiIŚ prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński

prezes SGP dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW

prezes PTIP dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK