Komisja Sędziowska

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

dr Łukasz Chabudziński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie

mgr inż. Paulina Owczarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr inż. Ewa Dębińska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

mgr Piotr Pociask
GIS Support

mgr inż. Wojciech Sarlej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr hab. Mieczysław Kunz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr inż. Marta Włodarczyk-Sielicka
Akademia Morska w Szczecinie

mgr inż. Adam Inglot
Politechnika Gdańska

dr Michał Klisowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Jarosław Bylina
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr inż. Justyna Dębicka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie