Harmonogram

Harmonogram działań w ramach

III Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2019

Harmonogram*

  • 18 lutego – 18 marca – rejestracja zespołów
  • 18 marca – Zakończenie rejestracji zespołów – PRZEDŁUŻONY do 8 kwietnia
  • 23 marca – Przesłanie do Kapitanów Drużyn informacji o zakwalifikowaniu na Listę Startową
  • 30 kwietnia – Zakończenie przyjmowania Opłaty Rejestracyjnej
  • 30 kwietnia – Zakończenie przesyłania drogą elektroniczną informacji o Opłacie Rejestracyjnej oraz
    Oświadczenia o statusie studenta od Drużyn z Listy Startowej
  • 6 maja – Informacja o kwalifikacji Drużyn z Listy Rezerwowej
  • 20 maja – Zakończenie przyjmowania Opłaty Rejestracyjnej od Drużyn z Listy Rezerwowej
  • 29-31 maja – III Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge 2019

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Ramowym Planie Mistrzostw i Harmonogramie