Eliminacje

Zadanie 1 – Drezyna kolejowa  (3 pkt)

Pewien student, miłośnik pojazdów szynowych, skonstruował drezynę spalinową przystosowaną do poruszania się po torach kolejowych. Jej zasięg wynosi 60 km.

Po pomyślnym zakończeniu testów próbnych i uzyskaniu stosownych pozwoleń od zarządcy linii kolejowych student postanowił zwiedzić przy użyciu swojej konstrukcji województwo zachodniopomorskie. Jako punkt startowy wybrał dworzec kolejowy w Szczecinie.  Korzystając z załączonego schematu szlaków kolejowych wskaż gminę województwa zachodniopomorskiego na terenie której znajduje się punkt podróży najbardziej oddalony w linii prostej od lokalizacji początkowej.

Uwagi. Dzięki uprzejmości zarządcy linii kolejowych studentowi zostanie zapewniony niezakłócony i bezpieczny przejazd szlakiem kolejowym w dowolnym kierunku.

Dane: TUTAJ

Zadanie 3 – Obliczenie procentowej powierzchni obiektów  (2 pkt)

Dla każdego obiektu warstwy „wojewodztwa.shp” uzupełnij w tabeli atrybutów pole POW_PROC wpisując do niego procentową powierzchnię danego obiektu w stosunku do powierzchni wszystkich województw. Zadanie należy wykonać w języku Python wykorzystując dostępne narzędzia programistyczne w aplikacji GIS. Wynikiem może być nowa warstwa z uzupełnionymi danymi lub zaktualizowana warstwa „wojewodztwa.shp”. Jako wynik podaj zrzut ekranowy (wklejony do formatki) obrazujący tabelę atrybutową zmienionej/utworzonej warstwy.

Uwaga. Kod Pythona zostanie zweryfikowany przez sędziego.

Dane

Zadanie 6 – Strefa buforowa  (2 pkt)

W których województwach jest najwięcej oraz najmniej miejscowości w 10 kilometrowym buforze od jego geometrycznego środka. Podaj ich nazwę oraz liczbę miejscowości.

Dane do pobrania TUTAJ

Zadanie 7 – Liczba ludności powiatów  (2 pkt)

Podaj nazwy trzech powiatów województwa dolnośląskiego, których łączna liczba ludności w roku 2016 wyniosła 220271 osób, wiedząc, że jeden z tych powiatów sąsiaduje z dwoma pozostałymi. Zadanie wykonaj z wykorzystaniem załączonego pliku Powiaty02.shp oraz Powiaty_dane_GUS.xlsx.

Dane do pobrania: TUTAJ

Zadanie 10 – Łączenie warstw (1 pkt)

Dwie warstwy poligonowe o identycznych nazwach (ale zawierające inne obiekty) zostały umieszczone w dwóch oddzielnych podfolderach:

Zautomatyzuj proces łączenia warstw zlokalizowanych w różnych podfolderach w jedną warstwę. Jako wynik prześlij zrzut ekranowy „narzędzia” automatyzującego.

Dane do pobrania TUTAJ