Dołącz do nas

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania dużego zespołu i środków finansowych, których pozyskanie jest niezbędne dla realizacji tego wydarzenia. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe tej wspólnej inicjatywy. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na ufundowanie nagród dla uczestników, pokrycie kosztów ich pobytu oraz wynajmu sali, w której odbędą się zawody.

Ze swojej strony oferujemy:

  • czas na prezentację Sponsorów w trakcie trwania III AMG – GIS Challenge
  • czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami III AMG – GIS Challenge
  • miejsce na stoisko Sponsorów
  • wręczenia materiałów reklamowych wszystkim uczestnikom III AMG – GIS Challenge.
  • umieszczenie informacji o Sponsorze w materiałach i multimediach (strona internetowa III  AMG – GIS Challenge, strony internetowe partnerów/współorganizatorów, plakaty, film promocyjny, program III AMG – GIS Challenge).

III AMG – GIS Challenge oraz towarzyszące im prezentacje i spotkania będą doskonałą okazją do zademonstrowania osiągnięć, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń dla tych, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS a także rekrutacji przyszłych pracowników.