Zadanie 2 finał – rozwiązanie

  1. Dodajemy pasek narzędziowy 3d Analyst > Interpoluj linię > i rysujemy linię zaczynając w punkcie A, a kończąc w punkcie B.
  2. Pasek narzędziowy 3d Analyst>Wykres profilu. Na wykresie klikamy prawym klawiszem myszy  Eksportuj… > zakładka dane> Wyeksportować dane z wykresu  do np.  formatu xls.
  3. Klikamy na plik z danymi z wykresu i eksportujemy dane do formatu dBase.
  4. W ArcMap klikamy na tabelę dBase prawym klawiszem myszy>Wyświetl dane XY.
  5. Punkty z wykresu łączymy linią narzędziem Zarządzania danymi>Obiekty>Punkty do linii
  6. Rysujemy linię prostą pomiędzy pierwszym o ostatnim punktem wykresu.
  7. Tworzymy 10-cio metrowy bufor wokół w linii prostej lub kopiujemy linię równolegle nad i pod w odległości 10 m korzystając z narzędzi w pasku Edytor.
  8. Z wykresu odczytujemy ile będzie mostów – 6 sztuk, a ile tuneli – 6 sztuk.
  9. Mierzymy linijką odległości między przecięciami linii prostej i krzywej.
  10. Wynik: 6 tuneli – najdłuższy 7035,08 m , 6 mostów – najdłuższy 2574,36 m.