Zadanie 5 finał – rozwiązanie

  1. Do tabeli atrybutów warstwy litologia dodajemy dwie kolumny z wartościami wo (wilgotności objętościowej w postaci ułamkowej) oraz z wie (współczynnika infiltracji efektywnej także w postaci ułamkowej).
  2. Konwertujemy warstwę litologia na dwa rastry (ArcToolBox> Do rastra>Poligon na raster) w oparciu o wartości z pól wo i wie z tabeli atrybutów. Rozmiar komórki: 2.
  3. Wartość miąższości strefy aeracji obliczamy odejmując od pliku topo wartość 82,46, używając narzędzia ArcToolBox>Spatial Analyst>Algebra map>Kalkulator rastrów i wpisując wyrażenie “topo.tif” – 82,4599.
  4. Zapisujemy wyniki pod nazwą np. topo_m.tif
  5. Podstawiamy do wzoru wszystkie potrzebne rastry i obliczamy czas przesączania wód podziemnych, korzystając z narzędzia ArcToolBox>Spatial Analyst>Algebra map>Kalkulator rastrów i wpisując wyrażenie (pamiętając o zamianie jednostek przy opadach z [mm/r] na [m/r]):
  6. (“topo_m.tif” * “raster_WO”) / ((“opady.tif”/1000)*”raster_WIE”)
  7. Wynikowy raster reklasyfikujemy według zadanego przedziału używając narzędzia ArcToolBox>Spatial Analyst>Reklasyfikacja>Reklasyfikuj
  8. Do tabeli atrybutów wynikowej warstwy dodajemy nową kolumnę i za pomocą kalkulatora pól obliczamy powierzchnię szukanego obszaru wyrażeniem [COUNT] * 2*2 /10 000
  9. Wynik 2,17 ha. Obszar w SE narożniku.