Zadanie 1 finał – rozwiązanie

 1. Z warstwy miasta wyselekcjonować miasto Brest i St.John’s i zapisać je do nowej warstwy.
 2. Zmienić układ ramki danych na North Pole Gnomonic (żeby ortodroma była linią prostą).
 3. Utworzyć nową warstwę liniową, zdefiniować jej układ North Pole Gnomonic i w edycji wrysować na niej ortodromę pomiędzy Brestem i St. John’s. Ortodroma przecina w dwóch miejscach równoleżnik 50°.
 4. Z siatki wyselekcjonować równoleżnik 50° i zapisać go do nowej warstwy.
 5. Zrobić przecięcie warstwy ortodromy i równoleżnika 50° (ArcToolBox>Analizy>Nakładanie), żeby znaleźć ich punkty wspólne.
 6. Podzielić ortodromę na 3 części (ArcToolBox>Zarządzanie Danymi>Obiekty>Rozdziel linię w punkcie).
 7. Zmierzyć ortodromę pomiędzy miastami Brest i St.John’s (typ pomiaru: geodezyjny lub wielka eliptyczna)
  • 1 910,17 mil morskich
  • 2 198,19 mil
 8. Zmierzyć trasę odcinkami ortodromicznymi (pomiar: geodezyjny) i loksodromicznym (pomiar: loksodroma)
  • Odcinki ortodromiczne: 582,40 mil morskich (670,21 mil); 428,71 mil morskich (493,35 mil)
  • Odcinek loksodromiczny: 902,74 mil morskich (1 038,86 mil)
 9. Odpowiedzi:
  • Sumaryczna długość zaplanowanej trasy wynosi 1 913,85 mil morskich (2 202,42 mil )
  • Różnica długości pomiędzy zaplanowaną trasą a ortodromą wynosi 3,68 mil morskich (4,23 mil)