Zadanie 2 eliminacje – rozwiązanie

1. Z pliku Metadanych odczytaj kąt zenitalny słońca i azymut słońca w czasie pomiarów (kąt_Z i kąt_A).

<Mean_Sun_Angle>
<ZENITH_ANGLE unit=”deg”>73.4261573584734</ZENITH_ANGLE>
<AZIMUTH_ANGLE unit=”deg”>199.274653896782</AZIMUTH_ANGLE></Mean_Sun_Angle>

2. Utwórz nową warstwę liniową i korzystając z narzędzi edycji, narysuj pionowy odcinek wychodzący z zadanego punktu w kierunku północy.
3. Narysuj drugi odcinek wychodzący z zadanego punktu w kierunku 199,2746… stopnia, licząc od kierunku północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Narysuj trzeci odcinek będący wydłużeniem odcinka drugiego w kierunku północy i zakończ w miejscu końca cienia.

5. Otwórz tabelę atrybutów warstwy liniowej i dodać nowe pole, w którym za pomocą narzędzia Oblicz geometrię… obliczamy długości odcinków.
6. Odczytujemy długość ostatnio narysowanego odcinka to jest ok. 135 m, czyli długość cienia klifu w zadanym punkcie.

7. Ze wzoru tg(90-kąt_Z)=h/d obliczamy wysokość lodowca h=tg(90-kąt_Z)*d. 8. Wysokość klifu wynosi około 38 m (akceptowalny wynik  32 – 43 m).