Zadanie 9 eliminacje – rozwiązanie

  1. Z warstwy gminy_1 wyselekcjonować gminy o nazwach Lublin, Wrocław, Gdańsk i zapisać je do nowej warstwy.
  2. Utworzyć cztery nowe pola w tabeli atrybutów warstwy gmin_1, do przechowywania odległości do 3 ww. miast oraz na policzenie średniej odległości wyrażonej w kilometrach.
  3. Za pomocą narzędzia Bliskość (Near) znajdującego się w ArcToolBox>Narzędzia Analizy>Bliskość policzyć odległość kolejno od trzech miast, za każdym razem zapisując ją w odpowiednim, wcześniej przygotowanym polu.
  4. Policzyć średnią odległość wykorzystując Kalkulator pól.
  5. Wykonać kartogram > wejść we właściwości warstwy gminy_1> zakładka Symbolizacja>Pokaż: Wielkości>Skala barw>Pole wartości: średnia odległość. Ustawić granice przedziałów: do 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450. Zastosować dwie skale barwne – ciepłą dla wartości do 300, zimną dla pozostałych.
  6. Dodać legendę, wyeksportować do pliku PDF (załącznik).
  7. Selekcją według atrybutu wyselekcjonować obiekty, których średnia odległość jest większa od 400 km.
  8. Gmin w najwyższej klasie jest 4.