Zadanie 4 eliminacje – rozwiązanie

 1. Utworzyć nową warstwę poligonową i zdefiniować dla niej układ PL-1992.
 2. Dodać warstwę do mapy i włączyć tryb edycji. Kliknąć prawym klawiszem myszy i wpisać współrzędne X=500000, Y=500000 a następnie zaznaczyć poziomy w tym samym menu kontekstowym.
 3. Ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wpisać współrzędne prawego dolnego narożnika, czyli X=510000, Y=495000. Zapisać edycję warstwy.
 4. Narzędziem Obiekt do punktu (ArcToolBox>Narzędzia Zarządzania Danymi>Obiekty) wyznaczyć centroid prostokąta. Zapisać wynik do nowej warstwy np. Centr1.shp
 5. Zaznaczyć prostokąt i z paska narzędziowego Edytor wybrać Narzędzie obróć, a następnie wcisnąć A i wpisać kąt 60 stopni.
 6. Ponownie zaznaczyć prostokąt i wybrać z menu paska narzędziowego Edytor narzędzie Przesuń… i podać wektor przesunięcia XY [7000, -5000]. Zapisać edycję warstwy.
 7. Powtórzyć punkt. Zapisać wynik do nowej warstwy np. Centr2.shp
 8. Na nowej warstwie liniowej narysować dwa okręgi o środkach w centroidach i promieniu równym odległości między centroidami.
 9. Narzędziem Przetnij (ArcToolBox>Analizy>Nakładanie) przeciąć oba okręgi. Przecięcie okręgów wyznaczy dwa punkty – wierzchołki trójkątów.
 10. Do mapy dodać mapę bazową Plik > Dodaj dane> Dodaj mapę bazową i wybrać np. Ulice.
 11. Sprawdzić, który wierzchołek znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 12. Zaznaczyć wybrany wierzchołek i w edycji właściwości szkicu odczytać współrzędne wierzchołka.
 13. Wynik: X= 512830,13 Y= 501062,18