Zadanie 4 finał – rozwiązanie

  1. W oparciu o miary z pomiarów geodezyjnych, metodą ortogonalną, szczegółów katastralnych, należy obliczyć wymiary mostu. Wykorzystujemy konstrukcje geometryczne oparte na trójkątach prostokątnych.
  2. Wymiary mostu: długość 9.02 m, szerokość 7.82  m.