Zadanie 1 eliminacje – rozwiązanie

Zadanie rozwiązujemy wykorzystując narzędzia do analiz sieciowych.

1. Utworzyć geobazę wraz z zestawem danych (układ współrzędnych zaimportować z plików shp) i wczytać do niego otrzymane pliki shp.
2. Sprawdzić topologię klasy obiektów linii kolejowych, pod kątem przyszłej konstrukcji sieci.
3. Zbudować zestaw danych sieciowych.
4. Utworzyć „nowy obszar obsługiwany”. W jego właściwościach włączyć generowanie linii oraz w ustawieniach analizy określić domyślny próg: 60 km. Jako obiekt początkowy ustawić dworzec kolejowy w Szczecinie.

5. Wygenerowane obiekty liniowe reprezentujące tory kolejowe wyeksportować do pliku.
6. Wyznaczyć punkty końcowe ww. obiektów liniowych korzystając z np. narzędzia „Wierzchołki obiektu do punktu”.

Dalej zadanie można rozwiązań na dwa sposoby:

Sposób I:

7. Utworzyć „nowy najbliższy obiekt” wskazując jako początek dworzec kolejowy a koniec-punkty końcowe linii. We właściwościach analizy ustawić typ kształtu wynikowego na linię prostą.
8. Wygenerowane linie wyeksportować do pliku.
9. Sprawdzić w tabeli atrybutów, który z wierzchołków leży najdalej.
10. Za pomocą selekcji przestrzennej wybrać gminę, w której znajduje się wybrany wierzchołek.
11. Rozwiązanie: gmina Chojna

Sposób II:

7. Utworzyć tabelę „odległość między punktami”, ustalić ID punktu do którego odległość jest największa 55275,9m, odnaleźć wskazany punkt w wyniku „Wierzchołki obiektu do punktu”.
8. Za pomocą selekcji przestrzennej wybrać gminę, w której znajduje się wybrany wierzchołek.
9. Rozwiązanie: gmina Chojna