Przedłużenie terminu rejestracji

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na prośby środowiska akademickiego przedłużamy termin zgłaszania zespołów do 8 kwietnia. Prosimy o zachęcenie studentów do zgłaszania swojego uczestnictwa. Drużyny zgłoszone w terminie ogłoszonym wcześniej, do 18 marca, będą miały pierwszeństwo nad drużynami zgłoszonymi w terminie przedłużonym.