Zadanie 6 eliminacje – rozwiązanie

  1. Wyznaczyć geometryczny środek województw – Narzędzie Toolbox >Zarządzanie danymi>Obiekty>Obiekt do punktu
  2. Wygenerować 10-cio kilometrowe bufory wokół środków województw – Narzędzie Toolbox>Analizy>Bufor
  3. Zrobić złączenie warstwy buforowej z warstwą punktową. W ArcMap kliknąć na warstwę buforową (prawy klawisz myszy)>Złączenia i relacje> Złącz > „Dołącz dane z innej warstwy w oparciu o położenie przestrzenne”, wskazać warstwę z miejscowościami. Zapisać wynik do pliku.
  4. Otworzyć tabelę atrybutów warstwy wynikowej i posortować rosnąco kolumnę COUNT, która zawiera informację o tym, ile miast mieści się w danym buforze.
  5. Najmniej: województwo lubuskie 42  miejscowości.
  6. Najwięcej: województwo małopolskie 544 miejscowości.

Nowe zadania z podobnej tematyki znajdziecie w Menu/Zadania.