Zadanie 10 eliminacje – rozwiązanie

„Narzędzie” automatyzujące można wykonać w ModelBuilder’ze.

  1. Przeszukać folder z danymi wykorzystując narzędzie „Iteruj klasy obiektów” z opcją „Rekurencyjne”- przeszukiwanie podfolderów. Wygodnie jest ustawić folder z danymi jako parametr modelu (P).
  2. Wyszukane podczas iteracji klasy obiektów zebrać za pomocą narzędzia „Zbierz wartości”.
  3. Połączyć zebrane klasy narzędziem „Połącz”. Wynikową klasę ustawić jako parametr modelu (P).

Nowe zadanie z tej tematyki znajdziecie w Menu/Zadania.