SQL w GIS

Według słownika GIS (https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/) SQL to akronim pochodzący od “Structured Query Language”. Jest to język zapytań służący do pobierania i manipulowania danymi znajdującymi się w relacyjnej bazie danych. Z podstaw SQLa korzystać można nawet w ramach pracy w powszechnie wykorzystywanych programach takich jak ArcGIS czy QGIS, więc nie dziwi fakt, że dla wielu początkujących geoinformatyków to właśnie SQL stanowi pierwsze spotkanie z kodem.

Praca z tabelą atrybutów bardzo często opiera się na wykorzystywaniu języka SQL. Za pomocą odpowiednich sformułowań możemy wybrać obiekty spełniające zarówno jedno, wskazane przez nas kryterium, jak i cały ich szereg. Najprostsza postać zapytań w SQL służy do wybierania obiektów z określonej tabeli, które spełniają określony warunek i ma postać “SELECT obiekty FROM tabela WHERE warunek”.

W oknach programów takich jak ArcMap czy QGIS, wybierając dane z tabeli atrybutów jako użytkownicy najczęściej wpisujemy jedynie ostatnią część zapytania (warunek). Operatorami z których korzystamy tworząc bardziej rozbudowane, uwzględniające kilka warunków, zapytania typu SELECT są operatory logiczne (AND, OR, LIKE, BETWEEN), operatory porównania (=, >, <, =>, =<, !=, !>, !<) oraz operatory arytmetyczne (+, -, *, /, %). W kolejnych krokach nauki języka SQL warto zapoznać się także z zagadnieniami taki jak: funkcje agregujące, relacyjne bazy danych, klucze, tworzenie nowych baz danych oraz ich uzupełnianie i modyfikacje.

Zainteresowanym rolą języka SQL w GISie polecamy lekturę http://wiki.gis.com/wiki/index.php/SQL , a wszystkim którzy dopiero rozpoczynają naukę – serię tutoriali autorstwa Mirosława Zelenta (Pasja informatyki) – https://www.youtube.com/watch?v=99JAI24Zd24. Kurs ten nie dotyczy co prawda wykorzystania SQLa w pracy z narzędziami GIS, ale w bardzo przystępny sposób przedstawia podstawy języka zapytań.

Autorka tekstu: Joanna Borowska-Pakuła