Z myślą o młodych entuzjastach GIS, w dniach 29 – 31 maja 2019 w Krakowie, już po raz trzeci
odbędą się Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge.
Jest to inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej / przestrzennej na uczelniach wyższych różnych typów.