Organizatorzy

Głównym Organizatorem II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge 2018 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współorganizatorami GIS Challenge 2018 są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Katedra Geomatyki
  • Politechnika Gdańska – Katedra Geodezji
  • Politechnika Warszawska – Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne
  • Uniwersytet Gdański – Centrum GIS
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Geoinformacji
  • Uniwersytet Łódzki – Zakład Geoinformacji
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomatyki i Kartografii
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  • Uniwersytet Warszawski – Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

*Lista Współorganizatorów jest cały czas otwarta. Sukcesywnie dołączają kolejni partnerzy.