Organizatorzy

Głównym Organizatorem II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge 2018 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współorganizatorami GIS Challenge 2018 są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
 • Akademia Morska w Szczecinie – Instytut Geoinformatyki
 • Politechnika Gdańska – Katedra Geodezji
 • Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii
 • Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Lubelski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Uniwersytet Gdański – Centrum GIS
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Geoinformacji
 • Uniwersytet Łódzki – Zakład Geoinformacji
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomatyki i Kartografii
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 • Uniwersytet Warszawski – Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
 • Uniwersytet Warszawski – Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • Uniwersytet Wrocławski – Zakład Geoinformatyki i Kartografii
 • Wojskowa Akademia Techniczna – Zakład Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

*Lista Współorganizatorów jest cały czas otwarta. Sukcesywnie dołączają kolejni partnerzy.