Komitet Naukowy

Przewodnicząca
Dr hab. Beata Konopska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
Dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
Sekretarz Generalny Association of Geographic Information Laboratories in Europe
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr inż. Kazimierz Bujakowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Leszek Gawrysiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
Politechnika Warszawska
Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Dr inż. Izabela Karsznia
Uniwersytet Warszawski, GUGiK
Dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. AM
Akademia Morska w Szczecinie
Dr Jolanta Korycka-Skorupa
Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Politechnika Warszawska
Dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr inż. Przemysław Tymków
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Jacek Urbański, prof. UG
Uniwersytet Gdański
Dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu