Komitet naukowy

Przewodnicząca
Dr hab. Beata Konopska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

dr Leszek Gawrysiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

Dr inż. Izabela Karsznia
Uniwersytet Warszawski, GUGiK

Dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Politechnika Warszawska

Dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Jacek Urbański, prof. UG
Uniwersytet Gdański

Dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu