Informacje ogólne

Główną ideą GIS Challenge jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności analitycznego myślenia pod kątem wykonywania analiz przestrzennych, a także sposobów i metod dążenia do rozwiązania problemów programistycznych z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek GIS. W ramach konkursu rywalizują zespoły dwu- i trzyosobowe, które w ciągu zaledwie kilku godzin mają rozwiązać określoną liczbę zadań. Uczestnictwo w GIS Challenge jest także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z branży IT, które wykorzystują funkcjonalność GIS w swojej pracy, a najzdolniejszymi studentami branży geoinformatycznej.

II AMG – GIS Challenge oraz towarzyszące im prezentacje i spotkania będą doskonałą okazją do zademonstrowania osiągnięć, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń dla tych, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS a także rekrutacji przyszłych pracowników.