Harmonogram

Harmonogram działań w ramach

II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018

 

  • 15 stycznia – 16 marca – rejestracja zespołów
  • 16 marca – Zakończenie rejestracji zespołów
  • 23 marca – Przesłanie do Kapitanów Drużyn informacji o zakwalifikowaniu na Listę Startową
  • 26 kwietnia – Zakończenie przyjmowania Opłaty Rejestracyjnej od Drużyn z Listy Rezerwowej
  • 26 kwietnia – Zakończenie przesyłania drogą elektroniczną informacji o Opłacie Rejestracyjnej oraz Oświadczenia o statusie studenta od Drużyn z Listy Startowej
  • 16-18 maja – II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge 2018

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie