Acquire, czyli pozyskaj – przykładowe zadanie

ZADANIE:

Dokonaj uproszczenia (simplification) przygotowanego obiektu liniowego (Wisla_fragment.shp) algorytmem Douglasa–Peuckera z parametrem tolerancji równym 500 m. Dokonaj oceny upraszczania podając w odpowiedzi średnią długość „strzałki” di obliczanej jak na poniższym rysunku, we fragmentach w obrębie makroregionów fizjograficznych wg Kondrackiego. Wyniki obliczeń podaj w tabeli. Obliczenia strzałki należy dokonać z dokładnością do 0,001 m, a wynik ostateczny podać z dokładnością do 1 m.

DANE DO POBRANIA:

  • Wisla_fragment.shp

 

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

  1. W pierwszym kroku należy zagregować warstwę shp po nazwie makroregionu (Data Management Tools→Generalization→Dissolve). Wynik zapisujemy jako kon_makro
  2. Dalej należy uprościć warstwę Wisła_fragment.shp algorytmem Douglasa–Peuckera z parametrem tolerancji 500 m (Cartography Tools→Generalization→Simplify Line (Point_Remove) ). Wynik zapisujemy jako wisła_frag_upr
  3. Utworzyć warstwę punktową z wierzchołków warstwy shp (Data Management Tools→Features→Features Vertices To Points). Wynikzapisujemy jako wisla_pkt
  4. Następnie należy przeciąć  warstwy wisla_pkt z kon_makro (Analysis Tools→Overlay→Intersect). Wynik zapisujemy jako wisla_pkt_makro
  5. Obliczyć odległości, „strzałki”, punktów warstwy wisla_pkt_makro do warstwy wisla_frag_upr narzędziem Near (Analysis Tools → Proximity)
  6. W właściwościach warstwy wisla_pkt_makro w oknie Definition Query należy wskazać tylko punkty dla których odległości do warstwy wisla_frag_upr są większe od 0 m (z przyjętą dokładnością obliczeń!)
  7. Na koniec należy użyć narzędzia Summarize w tabeli zawartości warstwy wisla_pkt_makro dla pola MAKROREGIO, (Pole statystyk NEAR_DIST: Average).

 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Makroregion średnia “strzałka” [m]

(przy upraszczaniu po podziale)

średnia “strzałka” [m]

(przy upraszczaniu całości)

Pogórze Zachodniobeskidzkie 94 100
Brama Krakowska 142 144
Kotlina Oświęcimska 143 122
Kotlina Sandomierska 147 147
Beskidy Zachodnie 211 204

 

Sędzia: dr Stanisław Szombara (AGH)