Analyse, czyli analizuj – przykładowe zadanie

ZADANIE

Wykorzystując załączone warstwy oblicz czas przelotu nad terytorium Kazachstanu samolotu poruszającego się możliwie najkrótszą trasą pomiędzy portem lotniczym w Świdniku (Lublin Airport) i portem Baiyun Intl w chińskim mieście Guangzhou, wiedząc, że porusza się on ze stałą prędkością 800 km/h. Wynik wyraź w postaci gg:mm z dokładnością do 1 minuty.

DANE DO POBRANIA:

 • Lokalizacja lotnisk (Lotniska.shp)
 • Granica Kazachstanu (Kazachstan.shp)

 

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

 1. Dodać warstwę Lotniska.shp i zaznaczyć na niej porty lotnicze o kodach ICAO: EPLB i ZGGG.
 2. W notatniku utworzyć prostą tabelkę z wierszem nagłówkowym (coordX1; coordY1; coordX2; coordY2) i wierszem zawierającym współrzędne dla obu lotnisk. Jako separatora użyć średnika, plik zapisać z rozszerzeniem .csv.
 3. Użyć narzędzia XY to Line wykorzystując utworzony w punkcie 2 plik .csv. Nie zmieniać ustawień domyślnych narzędzia (typ linii: GEODESIC).
 4. Dodać warstwę Kazachstan.shp. Warstwę wynikową użycia narzędzia XY to Line przyciąć narzędziem Intersect do powierzchni Kazachstanu, przy czym typ warstwy wyjściowej ustawić na LINE.
 5. Obliczyć długość odcinka warstwy wynikowej narzędzia Intersect. Wyrazić ją w kilometrach. Aby nie była konieczna zmiana odwzorowania można się tu posłużyć wyrażeniem !shape.geodesicLength@kilometers!, włączając przed jego użyciem parser Pythona.
 6. Przeliczyć czas potrzebny do przebycia tego odcinka z prędkością 800 km/h. 1695,92km:800km/h=2,12h, czyli 2 godz. i 12*60/100 minut = 7,2 minuty, w zaokrągleniu daje to wynik 2 godz. i 7 minut.

Drugi sposób (skrótowo):

 1. Zmienić odwzorowanie warstw wejściowych na azymutalne wiernoodległościowe (można zmienić definicję odwzorowania w położeniu normalnym) z punktem centralnym zgodnym z położeniem jednego z lotnisk.
 2. Dowolnie wykreślić linię prostą łączącą lotniska i wyciąć z niej odcinek wspólny z obszarem Kazachstanu.
 3. Zmierzyć długość odcinka i przeliczyć na czas pokonania go przez samolot lecący z prędkością 800 km na godzinę

 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

02:07 (dwie godziny i siedem minut)

 

Sędzia: mgr.Krzysztof Łoboda (UMCS)