Acquire, czyli pozyskaj – przykładowe zadanie

ZADANIE:

Na podstawie udostępnionych danych z lotniczego skaningu laserowego wygeneruj mapę (raster o rozdzielczości 1m) ilustrującą wysokość względną wysokiej roślinności (High Vegetation), a następnie wskaż poligon (podaj Unique_ID), w którym jest najwyższa średnia wysokość. Podaj także wartość wysokości.

DANE DO POBRANIA:

 • fragment chmury punktów w formacie LAS (2 pliki),
 • granice poligonów (hexagons_1ha.shp)

 

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

 1. W pierwszym kroku należy utworzyć nowy LAS Dataset korzystając z np. z narzędzia Create LAS Dataset (Data Management Tools > LAS Dataset > Create LAS Dataset).
 2. Należy dodać do niego dwa wejściowe pliki LAS za pomocą narzędzia Add Files to LAS Dataset  (Data Management Tools > LAS Dataset > Add Files to LAS Dataset)
 3. Następnie należy wyświetlić własności (Properties) LAS Dataset i obliczyć statystyki danych, wybierając ”…” w kolumnie Statistics, a następnie Calculate oraz zapoznać się z tabelami statystyk: Returns, Attributes, Classification Codes.
 4. Kolejny krok to utworzenie DTM (LAS Dataset to Raster). Należy nałożyć filtr na chmurę punktów, tak aby wykorzystać tylko punkty klasy Ground, reprezentujące powierzchnię terenu wykorzystać wszystkie odbicia, do wynikowego rastra przypisać średnią wartość wysokości (Elevation).
 5. Następnie utworzyć DSM (LAS Dataset to Raster). Nałożyć filtr na chmurę punktów, tak aby wykorzystać punkty klasy Ground i High Vegetation, wykorzystać wszystkie odbicia, do wynikowego rastra przypisać średnią wartość wysokości (Elevation).
 6. Dalej należy obliczyć nDSM poprzez odjęcie DSM – DTM, za pomocą narzędzia Raster Calculator (Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster Calculator).
 7. W celu eliminacji potencjalnych błędów należy usunąć  wartości < 0, (jeśli „DSM – DTM < 0”, to należy przypisać „0” korzystając z narzędzia Con).
 8. Kolejno należy obliczyć średnią wartość wysokości w każdym poligonie warstwy .shp używając narzędzia Zonal Statistics (Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal Statistics; opcja MEAN).
 9. Na koniec należy zmienić symbolizację rastra na Unique Values i wskazać poligon o największej wartości.

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

hex numer 17, wartość 22.92 m