Act, czyli działaj

Przed nami piąta z kategorii “Act, czyli działaj”.

Ostatni, piąty krok rozwiązywania problemów geograficznych to działanie, które oparte jest o interpretację wyników etapu analizy (krok czwarty “Analyse, czyli analizuj”). Istotne jest aby wyniki zostały przedstawione w przejrzysty sposób, zrozumiały dla odbiorcy. Tworzenie zestawień tabelarycznych, map i kompozycji w postaci kartogramów i kartodiagramów, pozwala na wizualizację rezultatów przeprowadzonych analiz przestrzennych. Wyniki analiz można prezentować nie tylko przy pomocy statycznych map, ale również dzięki coraz popularniejszym interaktywnym aplikacjom mapowym (WebGIS). Pozwala to na szybką wymianę danych oraz pozyskiwanie informacji przez szerokie grono użytkowników GIS. Odpowiednio dobrana forma prezentacji danych pozwala na wyciąganie trafnych wniosków, które stanowią rozwiązanie rozpatrywanych zagadnień.

Ostatni, piąty krok – “Act, czyli działaj” – wymaga znajomości narzędzi GIS służących do wizualizacji danych wektorowych i rastrowych. Zadania nawiązujące do tego kroku będą dotyczyły takich zakresów tematycznych jak:

  • kartografia
  • dobór metod kartograficznych
  • geowizualizacja

Jakich zadań należy spodziewać się w kategorii “Act, czyli działaj”?
O tym napiszemy już niebawem!

Autorki tekstu: Joanna Borowska-Pakuła, Paulina Owczarek