Analyse, czyli analizuj – przykładowe zadanie

Publikujemy kolejne zadanie wraz z rozwiązaniem!

Z obliczaniem długości granic wszyscy uczestnicy I Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych zmierzyli się w Eliminacjach.

Potraficie je rozwiązać? W trakcie GIS Challenge 2017 prawidłowe rozwiązanie podało 10 Drużyn! Zapraszamy do prześledzenia rozwiązania krok po kroku 😉

ZADANIE:

Na podstawie załączonej warstwy (Lubelskie.shp) oblicz łączną długość granic dzielących miasta od obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich województwa lubelskiego.

DANE DO POBRANIA: warstwa Lubelskie.shp

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

  • Należy zagregować istniejący podział do poziomu gmin, czyli nie uwzględniającego podziału wewnętrznego gmin miejsko-wiejskich. Jednym ze sposobów agregacji jest wykorzystanie kolumny z identyfikatorem NTS (nazwa kolumny z identyfikatorem). W tabeli atrybutów należy utworzyć nową kolumnę tekstową i wstawić dla niej wartości wyrażeniem left( [NTS],9).
  • Następnie narzędziem Dissolve należy utworzyć warstwę z usuniętymi granicami pomiędzy miastem a obszarem wiejskim w gminach miejsko-wiejskich.
  • Zagregowaną w punkcie warstwę poligonową należy zamienić na liniową (narzędzie Feature to Line).
  • W dalszej kolejności z pliku pierwotnego (Lubelskie.shp) należy wybrać miasta w gminach miejsko-wiejskich (4 na końcu kodu NTS). Można to zrobić wyrażeniem “NTS” LIKE ‘%4’.
  • Zagregowaną we wcześniejszym kroku warstwę poligonową należy zamienić na liniową (narzędzie Feature to Line).
  • Należy zastosować narzędzie przycinające drugą z warstw wynikowych (wynik kroku 5) do pierwszej (wynik kroku 2) (narzędzie Erase).
  • W tabeli atrybutów warstwy wynikowej narzędzia Erase należy odszukać atrybut Shape_Length i odczytać statystyki dla tej kolumny. Suma jest odpowiedzią na pytanie, wyrażoną w metrach.

 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:
348,096 km
339.111 km (tylko granice wewnętrzne)

 

Sędzia odpowiedzialny za zadanie na I AMG – GIS Challenge 2017: mgr Krzysztof Łoboda

Autorka tekstu: Joanna Borowska-Pakuła