Automatyzacja procedur GIS

Systemy informacji przestrzennej z założenia służą do przeprowadzania wieloaspektowej analizy danych.

Wykonuje się je za pomocą dedykowanych narzędzi dostępnych w oprogramowaniu GIS. Podstawowymi sposobami automatyzacji bardziej złożonych procedur w środowisku GIS są modele oraz programowanie m.in. w Pythonie. Zarówno w programach QGIS, jak i ArcGIS możliwe jest tworzenie algorytmów, które także (podobnie jak autorskie skrypty) automatyzują wykonywane procedury. W tym poście omówimy pokrótce tworzenie modeli, natomiast już niebawem spodziewać się możecie tekstu na temat wykorzystania języka python w GISie.

Do automatyzacji procesów GIS, może posłużyć m.in. ModelBuilder, który jest aplikacją umożliwiającą łączenie poszczególnych narzędzi oprogramowania ArcGIS (ArcGIS for Desktop, ArcGIS Pro), ale również daje możliwość integracji z własnoręcznie napisanymi modułami np. w języku Python. Moduł ten pozwala na opracowanie algorytmów opartych na odpowiednim połączeniu warstw wejściowych, parametrów, właściwości oraz samych narzędzi (Ryc. 1) i pozwala na swobodny przepływ (analizę) danych przestrzennych. Przygotowane sekwencje operacji można następnie przekształcić w oddzielne, syntetyczne narzędzia, które uruchamia się z poziomu skrzynki narzędziowej. Ze względu na aplikacyjność ModelBuilder jest modułem powszechnie wykorzystywanym zarówno w pracy naukowej jak i opracowaniach komercyjnych.

Ryc. 1. Koncepcyjny schemat powstawania algorytmu w module ModelBuilder (źródło: opracowanie własne: JBP)

Drugi najczęściej wykorzystywany moduł to graficzny Modelarz dostępny na platformie QGIS. Jego działanie jest analogiczne jak w przypadku ModelBuildera, czyli również polega na tworzeniu graficznego schematu i stworzenia automatycznego narzędzie do geoprzetwarzania danych przestrzennych.

Opracowanie modelu w oprogramowaniu GIS pozwala zaoszczędzić sporo czasu jeśli w ramach realizacji danego projektu zachodzi potrzeba wielokrotnego wykonania pewnych czynności – na przykład przycinania warstw lub buforowania. Ręczne powtarzanie procedury dla kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu warstw zastąpić zatem można odpowiednim modelem, który pozwala na automatyzację.

Korzystaliście z modułu ModelBuilder lub z Modelarza?
Jeśli nie to na początek polecamy lekturę: http://www.npgc.pl/index.php/2011/02/automatyzowanie-czynnosci-w-arcgis-modelbuilder/ 🙂

Swobodne poruszanie się w modelu to umiejętność analitycznego myślenia i dobrej znajomości narzędzi GIS – bez wątpienia będzie to ogromnym atutem w trakcie rozwiązywania zadań na GIS Challenge. Powodzenia!

Autorki tekstu: Joanna Borowska-Pakuła, Paulina Owczarek