Analyse, czyli analizuj

Przed nami czwarta z kategorii – “Analyse, czyli analizuj”.

Ten krok rozwiązywania problemów geograficznych obejmuje analizy przestrzenne, przez które rozumie się wszelkie procedury wykonywane w środowisku GIS, których celem jest pozyskanie nowej informacji geograficznej. Zazwyczaj są one złożone z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często, uwzględniając pewne założenia, analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie zadane przez użytkownika GIS (na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_przestrzenna).

Przeprowadzanie analiz przestrzennych umożliwia prezentowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych w postaci modeli. Służy to przede wszystkim monitorowaniu i prognozowaniu zjawisk oraz ułatwiają podejmowanie decyzji dając informację o możliwych ich skutkach w środowisku (na podstawie: http://24gis.pl/oferta/analizy-przestrzenne/).

Czwarty krok – “Analyse, czyli analizuj” – wymaga znajomości narzędzi GIS służących do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych oraz umiejętności ich wykorzystania (spośród zestawów dedykowanych przez oprogramowanie GIS, a także wykorzystania umiejętności tworzenia nowych narzędzi). Zadania nawiązujące do tego kroku będą dotyczyły takich zakresów tematycznych jak:

  • analizy przestrzenne na danych wektorowych,
  • analizy przestrzenne na danych rastrowych,
  • obsługa modułów ModelBuilder (ArcGIS) oraz Modelarz (QGIS),
  • podstawy programowania (w języku python).

Jakich zadań należy spodziewać się w kategorii “Analyse, czyli analizuj”?
O tym napiszemy już niebawem!

Autorka tekstu: Joanna Borowska-Pakuła