Examine, czyli sprawdź – przykładowe zadanie

Publikujemy kolejne zadanie wraz z rozwiązaniem!

Z problemem dotyczącym weryfikacji układów współrzędnych map zmierzyli się uczestnicy I Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych w Finale.
Wiecie jakie jest jego rozwiązanie? Uczestnikom GIS Challenge 2017 sprawiło ono sporo problemów. Podstęp w zadaniu polega na tym, że w każdej z map sfałszowano metryczkę układu współrzędnych, tzn. są one niezgodne z rzeczywistym układem, w którym obecnie zapisana jest mapa. Zapraszamy do prześledzenia rozwiązania krok po kroku 😉

ZADANIE:

Dane są 4 sąsiednie arkusze map topograficznych opracowane w tej samej skali i tym samym układzie współrzędnych. Mapy te zostały skalibrowane do ich układu współrzędnych, a następnie każdy z arkuszy został transformowany do innego układu.

Dla każdej mapy należy wykonać transformację do jednego układu współrzędnych i zapisać w nowych plikach. Mapy powinny się wyświetlić poprawnie obok siebie. Do pomocy można użyć wybranych granic administracyjnych. W raporcie opisz sposób rozwiązania problemu.

UWAGA: nie wolno używać narzędzia do kalibracji.

DANE DO POBRANIA: topo_1.tif, topo_2.tif, topo_3.tif, topo_4.tif.

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:
Przeprojektować (Project, ArcGIS) gminy z obszaru Polski do każdego z układów (i stref) używanych (obecnie lub w przeszłości) w Polsce – w tym celu trzeba utworzyć osobne pliki shp (będzie ich kilkanaście).
Usunąć metryczki układów współrzędnych z każdego z wariantów gmin (skasować pliki prj).
Każdy z arkuszy mapy wyświetlać z każdym z wariantów gmin (punkt 1), w celu identyfikacji właściwego układu – patrząc na treść mapy (przebieg granicy/granic gmin względem rzek i dróg). Gdy treść mapy wyświetli się poprawnie w stosunku do granic gmin zostanie zidentyfikowany właściwy układ.
Należy przypisać metryczkę każdej z map, zastępując starą (fałszywą) nową (poprawną) (ArcCatalog).
Na koniec należy przeprojektować wszystkie mapy do wybranego (natywnie to PUWG 1965, strefa 1) układu współrzędnych (Project Raster, ArcGIS), otworzyć je w nowym oknie i sprawdzić czy się wszystkie razem poprawnie wyświetlają.

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

mapa fałszywa poprawna
topo_1 42 s.4 65 s.2
topo_2 65 s.2 42 s.4
topo_3 1992 GUGiK80
topo_4 GUGiK80 1992

 

 

 

 

 

Sędzia odpowiedzialny za zadanie na I AMG – GIS Challenge 2017: dr hab. Mieczysław Kunz

Autorka tekstu: Joanna Borowska-Pakuła