Examine, czyli sprawdź

Trzecia z kategorii zdań na II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018 zatytułowana jest “Examine, czyli sprawdź”.

Niezwykle ważnym krokiem, po pozyskaniu potrzebnych danych przestrzennych jest sprawdzenie ich poprawności. Trend udostępniania danych jest niezwykle ważnym działaniem w środowisku GIS-owym, jednak skąd wiemy, czy mamy do czynienia ze zweryfikowanymi danymi? Rosnąca liczba instytucji i firm udostępniających swoje materiały daje nam ogromne możliwości i przyspiesza pracę, ale zwiększa również możliwość powielania błędów. Mimo teoretycznej gwarancji wiarygodności posiadanych danych (wynikającej na przykład z renomy źródeł z których pochodzą), prace warto rozpocząć od rzetelnej weryfikacji zgromadzonego materiału.

Jeśli mamy już pewność, że nasze dane pochodzą z wiarygodnego źródła i możemy na nich oprzeć swoje analizy to pora na sprawdzenie ich dokładności i przydatności. Tutaj dowolność jest duża i dzięki na przykład zestawieniu ich z innymi materiałami źródłowymi jesteśmy w stanie określić ich jakość. Podstawowe typy zapisu danych są dane rastrowe i dane wektorowe – to w większości na nich opieramy całą naszą pracę. Dużym ułatwieniem jest umiejętność konwersji danych w zależności od dalszego ich przeznaczenia.

Trzeci krok – Examine poświęcony jest na sprawdzenie zgromadzonych danych pod względem ich przydatności, dostępności i dokładności. Zadania nawiązujące do tego kroku będą dotyczyły takich zakresów tematycznych jak:

  • metadane,
  • modele i formaty zapisu danych przestrzennych,
  • konwersja między poszczególnymi formatami danych przestrzennych,
  • bazy danych przestrzennych.

Autorzy tekstu: Aleksandra Bober, Joanna Borowska-Pakuła, Paulina Owczarek