Acquire, czyli pozyskaj – przykładowe zadanie

Dziś mamy dla Was zadanie wraz z rozwiązaniem z drugiej kategorii “Acquire, czyli pozyskaj”.

Podczas rozwiązywania tego zadania kluczowa była znajomość pracy z danymi pochodzącymi z lotniczego skaningu laserowego.

 

ZADANIE: Na podstawie udostępnionych danych z lotniczego skaningu laserowego wygeneruj mapę (raster o rozdzielczości 1m) ilustrującą wysokość względną wysokiej roślinności (High Vegetation), a następnie wskaż poligon (podaj Unique_ID), w którym jest najwyższa średnia wysokość. Podaj także wartość wysokości.

DANE DO POBRANIA:

 • fragment chmury punktów w formacie LAS (2 pliki),
 • granice poligonów (hexagons_1ha.shp).

 

ROZWIĄZANIE KROK PO KROKU:

 1. Należy utworzyć nowy LAS Dataset korzystając z np. z narzędzi ArcToolbox; Data Management Tools → LAS Dataset → Create LAS Dataset.
 2. Dodać do niego dwa wejściowe pliki LAS: Data Management Tools > LAS Dataset > Add Files to LAS Dataset.
 3. Z okna Catalog wyświetlić własności (Properties) LAS Dataset: obliczyć statystyki danych, wybierając ”…” w kolumnie Statistics, a następnie Calculate.
 4. Zapoznać się z tabelami statystyk: Returns, Attributes, Classification Codes.
 5. Utworzyć DTM (LAS Dataset to Raster): nałożyć filtr na chmurę punktów, tak aby wykorzystać tylko punkty klasy Ground, reprezentujące powierzchnię terenu wykorzystać wszystkie odbicia, do wynikowego rastra przypisać średnią wartość wysokości (Elevation).
 6. Utworzyć DSM (LAS Dataset to Raster): nałożyć filtr na chmurę punktów, tak aby wykorzystać punkty klasy Ground i High Vegetation, wykorzystać wszystkie odbicia, do wynikowego rastra przypisać średnią wartość wysokości (Elevation).
 7. Obliczyć nDSM poprzez odjęcie DSM – DTM, za pomocą narzędzia Spatial Analyst Tools → Map Algebra →Raster Calculator.
 8. Usunąć błędne wartości < 0, które mogą wynikać z błędów w klasyfikacji danych (jeśli „DSM – DTM < 0”, to należy przypisać „0” korzystając z narzędzia Con)
 9. Obliczyć średnią wartość wysokości w każdym poligonie warstwy shp używając narzędzia Spatial Analyst Tools → Zonal → Zonal Statistics; opcja MEAN
 10. Zmienić symbolizację rastra na Unique Values i wskazać poligon o największej wartości.

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

hex numer 17, wartość 22.92 m

Autor zadania: dr inż. Natalia Kolecka
Tekst: Joanna Borowska-Pakuła