Pozyskiwanie danych

Zgodnie z Dyrektywą INSPIRE podejmowane są działania, które na celu mają budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Szeroki dostęp do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej ułatwić ma prace planistyczne oraz badawcze dotyczące wielu dziedzin życia (http://gisplay.pl/gis/krajowy-system-informacji-przestrzennej/inspire.html).

W Polsce sprawę dostępu do danych publicznych a także ich otwartość reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Ministerstwo Cyfryzacji wyznaczyło kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do roku 2020 (więcej na https://www.gov.pl/cyfryzacja/otwarte-dane-publiczne).

Z roku na rok rośnie liczba portali z darmowym dostępem do danych przestrzennych. Spowodowane jest to przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem na dane ze strony użytkowników GIS. Ponadto z wielu źródeł możliwe jest nieodpłatne pozyskanie materiałów przez studentów i pracowników naukowych w związku z realizowanymi pracami naukowo-badawczymi. Prezentujemy listę pomocnych linków – stron, z których możecie pobierać dane wektorowe i rastrowe gotowe do pracy w środowisku GIS.

http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html – Dane gromadzone przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (m. in. PRG, BDOO)
http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/pzgik/dane-bez-oplat – Dane gromadzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (PRNG)
http://www.geoportal.gov.pl/web/guest/DOCHK – Dane katastralne
http://download.geofabrik.de/index.html – Open Street Map
http://clc.gios.gov.pl/index.php/clc-2012/pobieranie-danych – Udostępniana przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska baza pokrycia terenu CORINE Land Cover (CLC) 2012 (i wcześniejsze) dla obszaru Polski
http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane – Dane gromadzone przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska dotyczące form ochrony przyrody na terenie Polski
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp – Opracowane przez CGIAR-CSI dane wysokościowe o rozdzielczości 90 m
http://dm.pgi.gov.pl/ – największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych,
https://danepubliczne.gov.pl/ – dostawcami danych są instytucje państwowe,
https://geo.stat.gov.pl/o-portalu – Dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (jeżeli poszukujecie więcej danych statystycznych zachęcamy do odwiedzenia Bazy Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database – Dane pochodzące z EUROSTAT

Szukajcie również “Otwartych danych”, które udostępniane są przez m.in Warszawę (https://api.um.warszawa.pl/), Wrocław (https://www.wroclaw.pl/open-data), Gdańsk (http://otwartygdansk.pl/), Gdynię (http://otwartedane.gdynia.pl/), Poznań (http://www.poznan.pl/api/). Znajdują się tam oficjalne dane pochodzące z urzędów samorządów terytorialnych.

Zainteresowanych odsyłamy także do bazy linków opracowanych przez naszego Sponsora, firmę GIS Supprot: https://gis-support.pl/baza-wiedzy/dane-do-pobrania/ oraz na stronę: https://freegisdata.rtwilson.com/

Autorki tekstu: Joanna Borowska-Pakuła, Paulina Owczarek