Acquire, czyli pozyskaj

Przed nami druga z kategorii “Acquire, czyli pozyskaj”.

Pozyskiwanie wiarygodnych danych stanowi bardzo istotny krok rozwiązywania problemów geograficznych. Rzetelne gromadzenie materiałów zarówno w ramach prac terenowych jak i pozyskiwania ich od różnych osób i instytucji to podstawa. W dobie szerokiego dostępu do danych przestrzennych niezwykle cenna jest także umiejętność weryfikacji pozyskanych materiałów, bo od ich jakości zależą wyniki analiz.

W ramach tej kategorii możecie się spodziewać zadań dotyczących takich zagadnień jak:
bezpośrednie techniki pomiarowe,
teledetekcja,
LIDAR
georeferencyjne zbiory danych przestrzennych,
układy współrzędnych.

Mamy nadzieję, że w każdym z etapów II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018 pojawi się co najmniej jedno zadanie z kategorii “Acquire, czyli pozyskaj”. Dokładna liczba zadań z tej kategorii uzależniona będzie od liczby i tematyki zgłoszonych przez sędziów zadań.

Przy rozwiązywaniu zadań z kategorii “Acquire, czyli pozyskaj” kluczowa będzie znajomość źródeł, z których można pobrać bądź w inny sposób pozyskać dane przestrzenne (dane wektorowe, dane rastrowe, chmury punktów) oraz pozostałe materiały, które mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu problemów geograficznych (np. dane statystyczne). Przydatne będą również umiejętności integracji danych różnych typów pochodzących z różnych źródeł oraz znajomość struktury i treści georeferencyjnych źródeł danych takich jak Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych czy Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10.

Przykładowe zadanie z kategorii “Acquire, czyli pozyskaj” rozwiążemy dla Was już niebawem!

Autorzy tekstu: Stanisław Szombara, Joanna Borowska-Pakuła