Rejestracja na GIS Challenge krok po kroku

Jak zapowiadaliśmy, już 15.01.2018 rozpoczyna się rejestracja na II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018. Nie ukrywamy, że formularz rejestracyjny do najprostszych nie należy, ale jesteśmy przekonani, że sprostacie temu wyzwaniu 🙂

Tak jak informowaliśmy, kolejność zgłoszeń nie jest decydująca, więc pośpiech przy wypełnianiu formularza nie jest wskazany. Rejestracji dokonuje Kapitan Drużyny, ale zawarte w formularzu pytania dotyczą każdego z Uczestników. Dlatego też proponujemy spotkać się całym zespołem, zarezerwować około pół godziny i wspólnie zmierzyć się z formularzem rejestracyjnym na  II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018.

Do poprawnego wypełnienia formularza będą Wam potrzebne następujące informacje:

  • Pełna nazwa reprezentowanej uczelni oraz wydziału (lub wydziałów);
  • Podstawowe informacje o Opiekunie Naukowym Drużyny (jeśli Drużyna ma Opiekuna, np. Opiekuna Koła Naukowego, promotora, nauczyciela akademickiego, który wspiera Drużynę w zakresie GIS i/lub zachęcił do udziału w Mistrzostwach): stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja oraz adres e-mail;
  • Informacje o reprezentowanym Kole Naukowym / Kołach Naukowych (jeśli dotyczy);
  • Podstawowe informacje o Kapitanie oraz o pozostałych Uczestnikach Drużyny (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, stopień i kierunek studiów oraz ewentualna specjalność/specjalizacja realizowana w ramach studiów);
  • Informacje o znajomości wskazanych platform GIS, języków programowania oraz zagadnień związanych systemami informacji geograficznej (oddzielnie dla Kapitana oraz każdego z Uczestników);
  • Informacja o uczestnictwie w GIS Challenge 2017 oraz odpowiedź na pytanie skąd dowiedzieliście się o GIS Challenge 2018;
  • Oświadczenia dotyczące niezbędnych formalności;
  • Deklaracja w kwestii faktury (przypominamy, że w przypadku Drużyn, których udział w Mistrzostwach finansowany jest przez uczelnię, faktura wymagana jest do rozliczenia. Jeśli spodziewacie się, że faktura będzie Wam potrzebna, nie zostawiajcie tej formalności na maj, już przy rejestracji wypełnijcie prawidłowo odpowiednie pola).

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Wszystkim Uczestnikom II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018 życzymy powodzenia w wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Informujemy, że po zweryfikowaniu zamieszczonych odpowiedzi zostaniecie poinformowani o poprawności przesłanego zgłoszenia. Nie będzie to jednak równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Mistrzostwach. Po zakończeniu rejestracji (16.03.2017) zostanie podana informacja o liczbie zgłoszonych drużyn. Jeśli przekroczy ona 40, we wskazanym terminie odbędą się preeliminacje on-line. Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu do udziału w II Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018 zostanie przesłana drogą mailową do Kapitanów Drużyn do 23.03.2016.