Współorganizatorzy

Po prezentacji Przewodniczących Komitetów, czyli VIP-ów II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych czas na prezentację Instytucji, które już zadeklarowały chęć współpracy przy wspólnym tworzeniu GIS Challenge 2018.

Tak jak w roku ubiegłym głównym Organizatorem są Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2018 są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw. Na chwilę obecną jest to 8 uczelni wyższych z 7 miast: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia i Warszawy.

Lista Współorganizatorów jest cały czas otwarta i sukcesywnie dołączają kolejni partnerzy. Aktualny spis dostępny jest na stronie gischallenge w zakładce ORGANIZATORZY

Zapraszamy do współpracy!

Autorka tekstu: Joanna Borowska-Pakuła