Organizatorzy

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że do grona organizatorów II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018 dołączył dr inż. Stanisław Szombara (Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

W trakcie GIS Challenge 2018 dr inż. Stanisław Szombara będzie Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej.

Na pytanie o swoją rolę wśród organizatorów dr inż Stanisław Szombara odpowiada:
“Propozycja objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Będą dążył do tego, aby atmosfera oraz duch rywalizacji fair-play, które w zeszłym roku zagościły podczas Mistrzostw, były kontynuowane także w tym. Wierzę, że wszechstronna i przekrojowa tematyka zadań pozwoli znowu wybrać najlepszych z najlepszych. Do zobaczenia na Mistrzostwach!”

Przewodniczącą Komitetu Naukowego II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018, podobnie jak w roku ubiegłym, jest dr hab. Beata Konopska (Zakład Kartografii i Geomatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr Łukasz Chabudziński (Pracownia Geoinformacji, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Pełny skład osobowy Organizatorów oraz Komitetów dostępny jest na stronie gischallenge.com

Autorka tekstu: Joanna Borowska-Pakuła

Współorganizatorzy

Po prezentacji Przewodniczących Komitetów, czyli VIP-ów II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych czas na prezentację Instytucji, które już zadeklarowały chęć współpracy przy wspólnym tworzeniu […]