Z myślą o młodych entuzjastach GIS, w dniach 16 – 18 maja 2018 w Lublinie już po raz drugi
odbędą się Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge.
Jest to inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej / przestrzennej na uczelniach wyższych różnych typów.